Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy znajduje się w budynku położonym przy ul. Karola Libelta 4, w którym znajdują się również Zespół Opieki Zdrowotnej, środowiskowy Dom Samopomocy oraz Gabinet Rehabilitacji.

Siedziba Ośrodka znajduje się po prawej stronie budynku, posiada dwa wejścia (główne, w którym znajduje się Punkt informacyjny oraz boczne). Ponadto przy wejściu głównym znajduje się System Przyzywowy dla osób niepełnosprawnych, nie mogących wejść po schodach do Ośrodka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy:

- doradzi jak wyjść z trudnej sytuacji życiowej;

- pomoże wypełnić wnioski do różnych instytucji;

- udzieli wielostronnej pomocy: finansowej, rzeczowej usługowej oraz doradczej.

W celu skutecznego wykonywania powyższych zadań współpracuje jednostkami samorządu terytorialnego (na poziomie gminnym i powiatowym), szkołami, przedszkolem, Urzędem Skarbowym, Sądem, Policją, z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami na terenie powiatu wągrowieckiego, jak i całego kraju. 

Pracujemy w oparciu o ustawy:

- o pomocy społecznej,

- o finansach publicznych,

- o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

- o dostępie do informacji publicznej

- o świadczeniach rodzinnych,

- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

- o systemie ubezpieczeń społecznych,

- o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- o dodatkach mieszkaniowych,

- Prawo energetyczne,

- o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,

- Kodeksu pracy i innych przepisów z prawa pracy,

- o samorządzie gminnym,

- o pracownikach samorządowych,

- o karcie dużej rodziny.

- Prawo zamówień publicznych.

- oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Gołańcz.

Od 1 września 2015 roku kierownikiem MGOPS w Gołańczy jest Michał Gorlaszka.

Sensem naszej pracy jest efektywne pomaganie, przyczyniające się do usamodzielnienia osób i rodzin.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 1051056

Utworzono dnia: 07.01.2016

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

13.05.2019, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

06.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Strona główna

29.06.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Kwestionariusz osobowy

29.06.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o naborze