Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim

Utworzono dnia 04.01.2019

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wągrowieckim (V)

Okres realizacji: 01 styczeń 2019 - 31 grudnia 2020

Cel szczegółowy projektu:

Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NETT).

Zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

- zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez odbywanie stażu oraz stażu w ramach bonu stażowego u pracodawców;

- wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i bonach szkoleniowych;

- wsparcie finansowe dla osób chcących otworzyć własną firmę;

- wsparcie finansowe dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy w ramach doposażenia stanowiska pracy;

- pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe.

Kto może skorzystać z projektu?

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy, zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), należące w szczególności do następujących kategorii osób:

- bezrobotni długotrwale,

- bezrobotni niepełnosprawni,

- bezrobotni o niskich kwalifikacjach.

Zakładane rezultaty:

Głównym rezultatem twardym projektu jest aktywizacja zawodowa założonej grupy osób bezrobotnych.

Więcej szczegółów na www.wagrowiec.praca.gov.pl