Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Czasowe ograniczenia w obsłudze Interesantów

Utworzono dnia 26.10.2020

Szanowni Państwo !!!

Mając na uwadze bezpieczeństwo Interesantów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej a także konieczność ciągłej i nieprzerwanej pracy Ośrodka oraz bieżącej realizacji wypłat finansowych świadczeń pomocowych oraz pozostałych form pomocy (w tym osobom na kwarantannie oraz Seniorom) wprowadza się ograniczenia w bezpośrednim załatwianiu klientów Ośrodka od dnia 27 października do 8 listopada 2020 roku z możliwością przedłużenia w zależności od sytuacji epidemicznej na terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

Wejście główne i boczne do ośrodka będą zamknięte. Dostęp do biur będzie niemożliwy.

Składanie wniosków odbywać się będzie tylko i wyłącznie przez skrzynkę podawczą przy drzwiach od strony ośrodka zdrowia (brązowe drzwi).

Jeśli już zajdzie niezbędna konieczność wizyty w siedzibie ośrodka, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.

Wszelkie sprawy, wnioski, pytania i odpowiedzi prosimy kierować w formie elektronicznej lub papierowej. Przypominamy o możliwościach kontaktu i składania pism i wniosków poprzez platformy Epuap, bankowość elektroniczna, e-mail.

Poniżej przypominamy dane i numery kontaktowe:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Libelta 4
62-130 Gołańcz

KIEROWNIK
tel.: 67 34 85 908, kom. 512 212 742, ​e-mail: kierownik@mgopsgolancz.pl

PUNKT INFORMACYJNY
tel.: 67 34 85 912, tel./fax: 67 26 12 161, e-mail: punkt@mgopsgolancz.pl

KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 67 34 85 909, kom. 512 222 050, e-mail: ksiegowosc@mgopsgolancz.pl

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
tel.: 67 34 85 910, kom. 512 222 050, e-mail: funduszalimentacyjny@mgopsgolancz.pl

ŚWIADCZENIA RODZINNE, DODATKI MIESZKANIOWE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE
tel.: 67 34 85 911, kom.: 516 144 836,
e-mail: swiadczeniarodzinne@mgopsgolancz.pl,
dodatkimieszkaniowe@mgopsgolancz.pl
500plus@mgopsgolancz.pl

PRACOWNICY SOCJALNI
tel.: 67 34 85 915, kom.: 516 144 795, e-mail: swiadczeniaops@mgopsgolancz.pl

tel.: 67 34 85 913, kom.: 571 233 997, e-mail: pracowniksocjalny2@mgopsgolancz.pl

tel.: 67 34 85 913, kom.: 571 233 997, e-mail: pracowniksocjalny1@mgopsgolancz.pl

tel.: 67 34 85 914, kom.: 571 234 426, e-mail: pracowniksocjalny3@mgopsgolancz.pl

tel.: 67 34 85 914, kom.: 571 234 426, e-mail: pracowniksocjalny4@mgopsgolancz.pl

ASYSTENT RODZINY
tel.: 67 34 85 915, kom.: 512 220 097, e-mail: asystentrodziny@mgopsgolancz.pl

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE
tel.: 67 34 85 908, kom. 512 212 742, ​e-mail: kierownik@mgopsgolancz.pl

Wszelkie informacje i komunikaty będą przekazywane za pomocą stron i profili FB:  www.mgopsgolancz.pl