Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Powstaje Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami CICHE MARZENIA

Utworzono dnia 28.06.2019

Dziś w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gołańczy odbyło się spotkanie osób zainteresowanych powołaniem na terenie miasta i gminy Gołańcz stowarzyszenia działającego na rzecz osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów. W spotkaniu, oprócz zainteresowanych, udział wzięli: Pani Urszula Wierzbicka – Sekretarz Miasta i Gminy Gołańcz, Pani Barbara Hałaburdzin i Pani Magdalena Kubisiak – przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Pan Michał Gorlaszka – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy. Spotkanie poprowadziła Pani Joanna Szyperska – prezes Stowarzyszenia „Iskra Nadziei” z Damasławka, która w wysoce merytoryczny sposób wsparła proces powstawania stowarzyszenia.

Spotkanie okazało się bardzo owocne, gdyż po przedstawieniu głównych założeń i celów stowarzyszenia wyłoniono członków założycieli stowarzyszenia oraz skonstruowano treść statutu stowarzyszenia. Dodatkowo powołano władze stowarzyszenia, wywołano wymagane uchwały a także nadano stowarzyszeniu nazwę – CICHE MARZENIA.

Głównymi celami stowarzyszenia będą m.in.: chęć tworzenia najlepszych warunków rozwoju, opieki, rehabilitacji oraz poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych i ich rodzin, aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu, integracja z otoczeniem, zmiana negatywnych postaw i stereotypów, prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i charytatywnej.

Następnym etapem powstawania stowarzyszenia będzie rejestracja w KRS.

W tym momencie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszym spotkaniu i wykazali chęć członkostwa w stowarzyszeniu. Jednocześnie zapraszamy tych, którzy nie mogli być na spotkaniu, a są zainteresowani członkostwem w powstającym stowarzyszeniu CICHE MARZENIA do kontaktu z kierownikiem MGOPS w Gołańczy Panem Michałem Gorlaszka, tel. 512 212 742.

O dalszych etapach powstawania Stowarzyszenia CICHE MARZENIA będziemy informować na bieżąco.

Powstawanie Stowarzyszenia CICHE MARZENIA

Utworzono dnia 28.06.2019, 15:01