Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Spotkanie w sprawie realizacji projektu dotyczącego sytuacji osób z niepełnosprawnościami

Utworzono dnia 05.10.2018

Gmina Gołańcz podejmując z sukcesem inicjatywy poprawiające jakość życia osób z niepełnosprawnością, realizując działania wychodzące ponad obligatoryjne zadania jednostek samorządowych, stwarza sprzyjające warunki do kolejnych inwestycji i interwencji realizowanych z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością – tak brzmi jedno ze stwierdzeń zawartych we wstępnym raporcie podsumowującym realizację projektu realizowanego na terenie miasta i gminy pn. „Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie wielkopolskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnościami i dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.”

W spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia BONA FIDE z Poznania, które zajmuje się realizacją projektu, udział wzięli: Pan Mieczysław Durski – burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz, Pani Urszula Wierzbicka – sekretarz Miasta i Gminy Gołańcz, Pani Regina Knopińska – przedstawiciel rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, Joanna Kranz – kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołańczy, Katarzyna Michalak – terapeuta Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy, Pani Agnieszka Kaleta – pracownik Gołanieckiego Ośrodka Kultury oraz Pan Michał Gorlaszka – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Gołańczy. Spotkanie odbyło się 5 października b.r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz.

Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z przebiegiem monitoringu instytucji samorządowych działających na terenie miasta i gminy Gołańcz i dostępności infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami na terenie gminy. Ponadto zanalizowano założenia raportu wstępnego z przeprowadzonego monitoringu, omówiono wynikające z niego rekomendacje oraz określono możliwość ich realizacji w czasie. Dalej poruszono ważne kwestie dotyczące dostosowywania jednostek i instytucji do wytycznych Konwencji ONZ, dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych oraz zaprezentowano dobre praktyki, rozwiązania  oraz innowacje w dziedzinie dostępności przestrzeni publicznej.