Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Ważny komunikat dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami

Utworzono dnia 05.06.2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy informuje iż ruszył dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2019 rok”. Dodatkowy nabór skierowany jest w szczególności dla osób, które nie były uprawnione do skorzystania z programu w trakcie trwania pierwszego naboru.

Dodatkowy nabór wniosków potrwa do 14 czerwca 2019 roku

Skorzystanie z programu będzie możliwe po podpisaniu umowy – termin do końca czerwca 2019 roku, która będzie obowiązywać do końca trwania programu w 2019 roku.

Prawo do pomocy przysługuje wnioskodawcy:
a) którego miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) zamieszkującego na terenie miasta i gminy Gołańcz,
c) będącego rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego lub długotrwale lub ciężko chorego w wieku 0 – 16 lat,
d) którego dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia.
e) posiadającego aktualne skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym osobom, które nie otrzymały na cele wskazane we wniosku pomocy z innych źródeł.

Wnioski na drugie półrocze 2019 należy składać w terminie od 3 czerwca do 14 czerwca 2019 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4.

Druk wniosku do pobrania w Punkcie Informacyjnym MGOPS w Gołańczy oraz na stronie internetowej Ośrodka www.mgopsgolancz.pl w zakładce Rehabilitacja dla dzieci – rok 2019.

Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty na zabiegi rehabilitacji ruchowej, oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów netto przypadających na jednego członka rodziny.

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o dofinansowanie rehabilitacji

Utworzono dnia 05.06.2019, 09:18

DOC, 36 KB