Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Ważny komunikat w sprawie dodatków mieszkaniowych

Utworzono dnia 19.01.2021

Z dniem 4 stycznia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 11) na mocy której osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego mogą starać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tzw „dopłatą do czynszu”.

Warunki:

- osobą, która może wnioskować o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu musi być NAJEMCĄ lub PODNAJEMCĄ przed dniem 14 marca 2020 r.

- średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku musi być NIŻSZY niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w roku 2019

- osobie ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

WAŻNE!!!!!!

Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu należy złożyć nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Szczegółowe informacje udzielane są w dziale Dodatków mieszkaniowych, pod nr tel. 67 3485911, kom. 516 144 836.