Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Zaproszenie do złożenia oferty na dożywianie osób dorosłych

Utworzono dnia 06.10.2020

Działając w trybie art.69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), zapraszam do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania o cenę dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług dożywiania na potrzeby MGOPS Gołańcz w okresie od 02.11.2020 do 31.12.2020r. osób dorosłych.

Przystępując do postępowania należy szczegółowo zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralny załącznik do niniejszego zaproszenia - tutaj szczegóły