Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Zapytanie ofertowe - dożywianie osób dorosłych

Utworzono dnia 04.01.2021

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Działając w trybie art.69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), zapraszam do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania o cenę dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług dożywiania na potrzeby MGOPS Gołańcz w okresie  od 11.01.2021 do 16.04.2021r. osób dorosłych.

Przystępując do postępowania należy szczegółowo zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, która stanowi integralny załącznik do niniejszego zaproszenia.

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Utworzono dnia 04.01.2021, 12:49

PDF