Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

PRACOWNICY

KIEROWNIK MGOPS 

Michał Gorlaszka - kierownik

tel.: 67 34 85 908, kom. 512 212 742, ​e-mail: kierownik@mgopsgolancz.pl

 

PUNKT INFORMACYJNY

Justyna Zielińska - referent

tel.: 67 34 85 912, tel./fax: 67 26 12 161, e-mail: punkt@mgopsgolancz.pl

 

KSIĘGOWOŚĆ

Katarzyna Gapczyńska - główna księgowa

tel.: 67 34 85 909, kom. 512 222 050, e-mail: ksiegowosc@mgopsgolancz.pl

Mirosława Zwierzykowska  - inspektor

Maria Korcz - inspektor

tel.: 67 34 85 910, kom. 512 222 050, e-mail: funduszalimentacyjny@mgopsgolancz.pl

 

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Maria Korcz - inspektor

tel.: 67 34 85 910, kom. 512 222 050, e-mail: funduszalimentacyjny@mgopsgolancz.pl

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE, DODATKI MIESZKANIOWE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Angelika Rakoczy - inspektor

Mirosława Zwierzykowska - referent 

Agnieszka Borakiewicz - referent

tel.: 67 34 85 911, kom.: 516 144 836,

e-mail: swiadczeniarodzinne@mgopsgolancz.pl,

dodatkimieszkaniowe@mgopsgolancz.pl

500plus@mgopsgolancz.pl

 

PRACOWNICY SOCJALNI

Róża Rakoczy - specjalista pracy socjalnej

tel.: 67 34 85 915, kom.: 516 144 795, e-mail: swiadczeniaops@mgopsgolancz.pl

Karolina Poznańska - specjalista pracy socjalnej

tel.: 67 34 85 913, kom.: 571 233 997, e-mail: pracowniksocjalny2@mgopsgolancz.pl

Arleta Brzezińska - specjalista pracy socjalnej

tel.: 67 34 85 913, kom.: 571 233 997, e-mail: pracowniksocjalny1@mgopsgolancz.pl

Renata Nonna - specjalista pracy socjalnej

tel.: 67 34 85 914, kom.: 571 234 426, e-mail: pracowniksocjalny3@mgopsgolancz.pl

Angelika Brykczyńska - specjalista pracy socjalnej

tel.: 67 34 85 914, kom.: 571 234 426, e-mail: pracowniksocjalny4@mgopsgolancz.pl

 

ASYSTENT RODZINY

Małgorzata Ptak - asystent rodziny

tel.: 67 34 85 915, kom.: 512 220 097, e-mail: asystentrodziny@mgopsgolancz.pl

 

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE

Michał Gorlaszka - przewodniczący Zespołu

tel.: 67 34 85 908, kom. 512 212 742, ​e-mail: kierownik@mgopsgolancz.pl