Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - ośrodki wsparcia

Utworzono dnia 11.12.2020

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA CENOWEGO dotyczącego Świadczenia usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) 

czytaj dalej na temat: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego - ośrodki wsparcia

Informacja o grancie

Utworzono dnia 01.12.2020

  

logo Funduszy Europejskich                                                                                    flaga Polski i napis Rzeczpospolita Polska                                                             logo Unii Europejskiej 

Informujemy, iż Miasto i Gmina Gołańcz otrzymała grant

w łącznej kwocie 89.949,19 zł na wsparcie:

Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy

oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy

 

ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

logo Samorządu Województwa Wielkopolskiego                                                                                                       logo ROPS

                                                                         ...

czytaj dalej na temat: Informacja o grancie

Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia schronienia osobom

Utworzono dnia 17.11.2020

Miasto i Gmina Gołańcz/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy zaprasza do złożenia ofert na Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn) w postaci :

1) schroniska dla bezdomnych

2) ogrzewalni:

a) osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest miasto i gmina Gołańcz (w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

b) potrzebującym pomocy –w formie schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest miasto i gmina Gołańcz.

czytaj dalej na temat: Zapytanie ofertowe dot. zapewnienia schronienia osobom

Dalsze ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów MGOPS

Utworzono dnia 06.11.2020

Szanowni Państwo !!! Od dnia 8 listopada 2020 roku do odwołania wejście główne i boczne do ośrodka będą zamknięte. Składanie wniosków odbywać się będzie tylko i wyłącznie przez skrzynkę pocztową przy drzwiach od strony ośrodka zdrowia (brązowe...

czytaj dalej na temat: Dalsze ograniczenia w bezpośredniej obsłudze klientów MGOPS

Wspieraj Seniora

Utworzono dnia 03.11.2020

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami ogólnokrajowego programu "Wspieraj Seniora". Szczegóły pod tym linkiem: https://wspierajseniora.pl/

czytaj dalej na temat: Wspieraj Seniora

Dyżur PiK w październiku 2020 roku

Utworzono dnia 02.11.2020

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego informuje o możliwości skorzystania w dniu 2 listopada 2020 roku z porad specjalistów dyżurujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. UWAGA. W związku z obostrzeniami wynikającymi z...

czytaj dalej na temat: Dyżur PiK w październiku 2020 roku

Rusza nabór wniosków na dofinansowanie rehabilitacji

Utworzono dnia 28.10.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy zapraszają do składania wniosków w ramach programu osłonowego pn. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale i ciężko chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy...

czytaj dalej na temat: Rusza nabór wniosków na dofinansowanie rehabilitacji

Czasowe ograniczenia w obsłudze Interesantów

Utworzono dnia 26.10.2020

Szanowni Państwo !!! Mając na uwadze bezpieczeństwo Interesantów i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej a także konieczność ciągłej i nieprzerwanej pracy Ośrodka oraz bieżącej realizacji wypłat finansowych świadczeń pomocowych oraz pozostałych form pomocy (w tym...

czytaj dalej na temat: Czasowe ograniczenia w obsłudze Interesantów

Zaproszenie do złożenia oferty na dożywianie osób dorosłych

Utworzono dnia 06.10.2020

Działając w trybie art.69 – 73 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami), zapraszam do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania o cenę dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

czytaj dalej na temat: Zaproszenie do złożenia oferty na dożywianie osób dorosłych

Dyżur PiK we wrześniu 2020 roku

Utworzono dnia 07.09.2020

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego informuje o możliwości skorzystania w dniu 7 września 2020 roku z porad specjalistów dyżurujących w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

czytaj dalej na temat: Dyżur PiK we wrześniu 2020 roku