Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Karola Libelta 4, 62-130 Gołańcz

 

Strona główna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy znajduje się w budynku położonym przy ul. Karola Libelta 4, w którym znajdują się również Zespół Opieki Zdrowotnej, środowiskowy Dom Samopomocy oraz Gabinet Rehabilitacji.

Siedziba Ośrodka znajduje się po prawej stronie budynku, posiada dwa wejścia (główne, w którym znajduje się Punkt informacyjny oraz boczne). Ponadto przy wejściu głównym znajduje się System Przyzywowy dla osób niepełnosprawnych, nie mogących wejść po schodach do Ośrodka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy:

 • doradzi jak wyjść z trudnej sytuacji życiowej;
 • pomoże wypełnić wnioski do różnych instytucji;
 • udzieli wielostronnej pomocy: finansowej, rzeczowej usługowej oraz doradczej.

W celu skutecznego wykonywania powyższych zadań współpracuje jednostkami samorządu terytorialnego (na poziomie gminnym i powiatowym), szkołami, przedszkolem, Urzędem Skarbowym, Sądem, Policją, z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami na terenie powiatu wągrowieckiego, jak i całego kraju. 

Pracujemy w oparciu o ustawy:

 • o pomocy społecznej,
 • o finansach publicznych,
 • o ochronie danych osobowych,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • o dostępie do informacji publicznej
 • o świadczeniach rodzinnych,
 • o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 • o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • o dodatkach mieszkaniowych,
 • Prawo energetyczne,
 • o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 • Kodeksu pracy i innych przepisów z prawa pracy,
 • o samorządzie gminnym,
 • o pracownikach samorządowych,
 • o karcie dużej rodziny.
 • Prawo zamówień publicznych.
 • oraz uchwał Rady Miasta i Gminy Gołańcz.

Od 1 września 2015 roku kierownikiem MGOPS w Gołańczy jest Michał Gorlaszka.

Sensem naszej pracy jest efektywne pomaganie, przyczyniające się do usamodzielnienia osób i rodzin.

Informacje

Liczba wyświetleń: 23971
Utworzono dnia: 15.01.2021

Historia publikacji

 • 22.01.2021 11:15, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 22.01.2021 11:13, Administrator
  Edycja strony: Strona główna
 • 18.01.2021 09:07, Administrator
  Edycja strony: Strona główna