Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Gołanieckie becikowe

W dniu 27 lutego 2018 roku Rada Miasta i Gminy Gołańcz przyjęła uchwałę, która reguluje zasady przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka pn. Gołanieckie becikowe.

Świadczenie, które wypłacane będzie ze środków gminnych, przysługiwać będzie, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka stale zamieszkuje na obszarze Miasta i Gminy Gołańcz bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i w dniu złożenia wniosku o świadczenie.

Wysokość gołanieckiego becikowego wyniesie 1000 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 roku i po tej dacie rodzice dzieci urodzonych od dnia 1 stycznia 2018 roku będą mogli składać wnioski o przyznanie świadczenia.

Szczegółowe informacje zawarte są w ww. uchwale.

Wprowadzenie przez gołaniecki samorząd dodatkowego „Gołanieckiego becikowego” podyktowane jest koniecznością intensyfikacji pomocy gołanieckim rodzinom w pierwszym okresie funkcjonowania po urodzeniu dziecka. Przemawiają za tym względy społeczne, demograficzne, prorodzinne, ale również względy wynikające z obowiązków, jakie wobec rodziny jako podstawowej komórki życia społecznego ma do spełnienia samorząd terytorialny.