Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022

Utworzono dnia 11.04.2022

Dnia 25 lutego 2022 roku została podpisana Umowa pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Gołańcz na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 na kwotę 76.800,00zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

• orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo

• orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W roku 2022 z terenu Miasta i Gminy Gołańcz z tej formy pomocy skorzysta 9 opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad osobami zależnymi.

Bezpośrednią realizacją Programu zajmie się Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy.

grafika przedstawiająca logo programu Opieka wytchnieniowa