Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Wypłata dodatku osłonowego

Utworzono dnia 28.03.2022
WAŻNA INFORMACJA!!!
Wypłata pierwszej transzy dodatku osłonowego nastąpi dnia 30.03.2022 roku (zarówno w formie bezgotówkowej jak i gotówkowej). Dotyczy to wniosków złożonych do końca stycznia 2022 roku. Wnioski złożone po 31 stycznia b.r. zostaną wypłacone w późniejszym terminie, w pełnej kwocie dodatku.
Zgodnie z założeniami ustawy dodatek ten wypłacany jest w dwóch równych ratach, z czego pierwsza rata w terminie do dnia 31 marca 2022 roku.
Natomiast druga transza zostanie wypłacona w bliżej nieokreślonym terminie, jednak nie później, niż do dnia 2 grudnia 2022 roku. O terminie wypłaty drugiej transzy tut. Ośrodek powiadomi z odpowiednim wyprzedzeniem.