Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Świadczenie na zakwaterowanie i wyżywienie 40 zł

Osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogą już składać wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego z tego tytułu.

Maksymalna wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie za osobę. Może być przyznane na okres nie dłuższy niż  60 dni.

Wniosek składa się z dołu, a Ośrodek Pomocy Społecznej ma jeden miesiąc na jego ewentualną weryfikację.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy dostępny jest w punkcie informacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy oraz na www.mgopsgolancz.pl w zakładce Pomoc Ukrainie.

Do wniosku trzeba załączyć kartę osoby przyjętej do zakwaterowania, w której należy podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich dniach korzysta ona z naszej gościnności. Dla każdej osoby należy wypełnić osobną kartę. Wzór karty dostępny jest w punkcie informacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy oraz na www.mgopsgolancz.pl w zakładce Pomoc Ukrainie.

Dokumenty o przyznanie świadczenia należy składać w punkcie informacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. Libelta 4.

Wzory wniosku i załącznika dostępne są poniżej.

ZAŁĄCZNIKI: