Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Zasady bezpieczeństwa realizacji usług wsparcia w ramach programu “Wspieraj Seniora”.

ZASADY BEZPIECZEŃTWA REALIZACJI USŁUG WSPARCIA W RAMACH PROGRAMU “WSPIERAJ SENIORA”.

 

1. Senior dzwoniąc na infolinię 22 505 11 11 zobowiązany jest dla swojego bezpieczeństwa do zapisania daty i godziny wykonania telefonu. Nie należy tych informacji przekazywać nikomu obcemu.

2. Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy (MGOPS) skontaktuje się z Seniorem telefonicznie. W celu weryfikacji pracownik Ośrodka poda datę i godzinę kiedy Senior dzwonił na infolinię. Jeżeli dane będą niezgodne zalecamy przerwanie rozmowy i rozłączenie się.

3. Pracownik Ośrodka poda także podczas rozmowy imię i nazwisko osoby, która przyjdzie do Seniora oraz datę.

4. Podczas rozmowy telefonicznej należy zapisać numer telefonu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy – tel. 67 34 85 913, 67 34 85 914, tel. kom. 571 23 997 lub 571 234 426 oraz dane osoby, która przyjdzie do Seniora.

5. Wyznaczona przez MGOPS osoba do pomocy, w celu weryfikacji podaje Seniorowi swoje imię i nazwisko (może okazać się dowodem osobistym).

6. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów – zasady i sposób rozliczenia jest ustalany indywidualnie podczas pierwszego kontaktu pracownika Ośrodka z Seniorem.

7. Osoba dokonująca zakupów obowiązana jest zachować paragon służący do rozliczenia się z poniesionych kosztów.

8. Należy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noszeniu maseczki, zachowaniu dystansu oraz w miarę możliwości używania rękawiczek jednorazowych.

9. Należy uważać na ewentualnych oszustów podszywających się pod pracowników Ośrodka, dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości należy dzwonić do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, tel. 67 34 85 913, 67 34 85 914, tel. kom. 571 23 997 lub 571 234 426.