Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Pudełko Życia

PROGRAM

„PUDELKO ŻYCIA W MIEŚCIE I GMINIE GOŁAŃCZ”

Rada Miasta i Gminy w Gołańczy uznaje za priorytetowe działania w zakresie ochrony zdrowia poprzez zapewnienie osobom starszym, osobom mającym problemy ze zdrowiem, niepełnosprawnym oraz samotnym, obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby medyczne, socjalne i inne, i w związku z tym wprowadza do realizacji program pn. „Pudełko życia w mieście i gminie Gołańcz”, zwany dalej Programem.

1. Główny celem Programu jest zapewnienie osobom starszym, osobom mającym problemy ze zdrowiem, niepełnosprawnym oraz samotnym, obok właściwej opieki, wsparcie w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia podczas udzielania pomocy przez różnego rodzaju służby medyczne, socjalne i inne.

2. Program skierowany jest do wszystkich zainteresowanych osób

- powyżej 60 roku życia,

- mających problemy ze zdrowiem,

- niepełnosprawnych,

- samotnych.

3. W Pudełku życia znajdować się będą:

a) Karta informacyjna, zawierająca m.in.:

- dane osobowe,

- dane na temat chorób, stanu zdrowia, grupę krwi, przyjmowane lekarstwa, uczulenia na lekarstwa potwierdzone przez lekarza,

- numery telefonów i adresy do najbliższych, członków rodziny, opiekuna,

- informacje organizacyjne, np. co zrobić z kluczami do mieszkania.

b) wypisy ze szpitali czy zaświadczenia lekarskie informujące o obecnym stanie zdrowia,

c) dokument potwierdzający grupę krwi,

d) inne dokumenty medyczne i ważne informacje dla służb ratowniczych.

4. Podmiotem realizującym Program jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy.

5. Oznakowane pudełko wraz z kartą informacyjną i naklejki na miejsca lokalizacji (lodówkę lub szafkę oraz na drzwi) wydawane są dla jednej osoby, w przypadku gdy zainteresowanych jest więcej osób spośród wspólnie zamieszkujących.

6. Osoby powyżej 60 roku życia i osoby samotne, w celu otrzymania Pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy osobiście, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna.

7. Osoby poniżej 60 roku życia, w celu otrzymania Pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy osobiście, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna po uprzednim złożeniu oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

8. Osoby niepełnosprawne poniżej 60 roku życia, w celu otrzymania pudełka życia mogą dokonać ustnego zgłoszenia w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy osobiście, za pośrednictwem członka rodziny lub opiekuna, po uprzednim złożeniu oświadczenia potwierdzającego niepełnosprawność.

9. Zgłoszenia osoby uprawnionej może również dokonać kierownik MGOPS, pracownik socjalny lub asystent rodziny, który w ramach wykonywanych czynności służbowych podjął informację o konieczności zaopatrzenia uprawnionej osoby w Pudełko.

10. Zgłoszenie, o którym mowa w § 6, 7 i 8 powinno zawierać imię i nazwisko osoby uprawnionej, adres zamieszkania i nr telefonu.

11. Pudełko życia wydawane jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od  daty zgłoszenia, o którym mowa w § 6, 7 i 8 Programu.

12. Ewidencję wydanych Pudełek Życia prowadzi Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy.

 

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej po bezpłatny odbiór Pudełka.

 

ZAŁĄCZNIKI: