Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Rok 2016

Nazwa programu osłonowego: „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w rozszerzeniu dostępu do rehabilitacji ruchowej na 2016 rok”.

Podstawa prawna: Uchwała nr XI/111/15 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 27.10.2015 roku w sprawie ustanowienia programu osłonowego w 2016 roku pn. „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w rozszerzeniu dostępu do rehabilitacji ruchowej na 2016 rok”​.

Uprawnieni do pomocy: Prawo do pomocy przysługuje wnioskodawcy:

1) którego miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

2) zamieszkującego na terenie miasta i gminy Gołańcz,

3) będącego rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego lub długotrwale lub ciężko chorego w wieku 0 – 16 lat,

4) którego dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia.

5) posiadającego aktualne skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty.

Wysokość pomocy: w 2016 roku 19 dzieci otrzyma pomoc w postaci dofinansowania do rehabilitacji ruchowej na łączną kwotę blisko 67.000 złotych.