Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Usługi opiekuńcze

Pomoc usługowa świadczona jest  na podstawie art. 50 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 163 ze zm.) a także uchwały XXI/211/12 z dnia 27.12.2012r. Rady Miasta i Gminy Gołańcz w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/366/10 z dnia 28.10.2010r. w sprawie określenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

Pomoc usługowa świadczona jest w miejscu zamieszkania osobie, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

W zakres usług opiekuńczych wchodzą czynności gospodarcze obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, oraz czynności pielęgnacyjne obejmujące opiekę higieniczną, pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, utrzymaniu w czystości najbliższego otoczenia chorego.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala w drodze wywiadu środowiskowego zakres, okres pomocy oraz odpłatność.