Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Wielkopolska Karta Rodziny

Program „Wielkopolska Karta Rodziny”  został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.

Rodziny wielodzietne uprawnione do korzystania z Karty to rodziny z minimum trojgiem dzieci w wieku do 18 lat lub 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, bez ograniczeń wiekowych w przypadku legitymowania się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego w związku małżeńskim lub samodzielnie wychowującego własne dziecko lub dzieci.

Program od połowy lutego 2017 roku jest również realizowany na terenie miasta i gminy Gołańcz zgodnie z podpisanym w dniu 17 stycznia 2017 roku porozumieniem między Miastem i Gminą Gołańcz a Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Partnerami w Programie są podmioty z następujących sfer działalności w Wielkopolsce:

1. kulturalna – 15 partnerów, m.in.: teatry, muzea i kina w Poznaniu, Gnieźnie, Koninie  oferujące zniżki i rabaty;

2. handlowa – 20 partnerów, m.in.: sklepy, punkty usługowe oferujące zniżki i rabaty;

3. bezpieczeństwa – towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje zniżki i ulgi;

4. usługowa – 22 partnerów oferujących rabaty na swoje usługi;

5. sportowo-rozrywkowa – 10 partnerów oferujących zniżki i rabaty na swoje usługi sportowe, m.in.: parki rozrywki, baseny, Aquaparki itp.

6. zdrowotna – 2 partnerów oferujących zniżki na zabiegi zdrowotne;

7. edukacyjna – 3 partnerów oferujących zniżki i rabaty, m.in.: biblioteki, kursy językowe itp.

 

Dokładna lista Partnerów dostępna jest pod oficjalnym adresem internetowym Programu:

http://rops.poznan.pl/wielkopolska-karta-rodziny/partnerzy/

 

Zaletą Programu jest niewątpliwie to, iż w każdym momencie przystąpić do niego może nowy Partner z terenu Miasta i Gminy Gołańcz bez wypełniania zbędnych formularzy i załatwiania zbędnych formalności. Wystarczy deklaracja o przystąpieniu do Programu.

 

Ze strony Miasta i Gminy Gołańcz oferta obejmuje 50% zniżkę na biletowane imprezy organizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gołańczy.

 

Wniosek o wydanie Karty należy składać w siedzibie MGOPS w Gołańczy, ul. Libelta 4. Druki wniosków do pobrania w siedzibie MGOPS oraz poniżej.

Ponadto w innych załącznikach znajdziemy uchwałę o Programie, założenia Programu oraz wzór Karty.


Serdecznie zapraszamy uprawnione Duże Rodziny do składania wniosków

i korzystania z dodatkowych ulg i uprawnień oferowanych w Programie.

 

 

ZAŁĄCZNIKI: