Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie działający przy MGOPS w Gołańczy został powołany Uchwałą nr IV/27/11 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gołańczy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Przewodniczącym Zespołu jest Michał Gorlaszka – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy, kontakt telefoniczny: 67 34 85 908, e-mail: kierownik@mgopsgolancz.pl

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą:
- przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
- policji
- oświaty
- ochrony zdrowia
- organizacji pozarządowych.

Do zadań zespołu należy:
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W ramach zespołu interdyscyplinarnego mogą być powołane tzw. grupy robocze do których zadań należy w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych  wystąpieniem przemocy;
- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Zobacz ulotkę STOP PRZEMOCY [PDF, 157KB]

AKTUALNOŚCI:

Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej

Utworzono dnia 08.11.2018

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Poznańskiego Centrum Profilaktyki Społecznej

czytaj dalej na temat: Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej