Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy

Zaproszenie do uczestnictwa w PROGRAMIE WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III w 2020 ROKU

Utworzono dnia 02.01.2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu zaprasza uprawnione  podmioty  do składania  wniosków o dofinansowanie  ze środków PFRON.

W ramach  programu  w 2020 roku możliwe będzie uzyskanie dofinansowania ze środków PFRON  w  następujących obszarach:

- obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;

- obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

- obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

- obszar D – likwidacja barier transportowych;

- obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;

- obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;

- obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Powiat Wągrowiecki będzie  realizatorem w zakresie obszarów B, C, D, F i G (wnioski dotyczące obszaru A należy składać  bezpośrednio do Wielkopolskiego Oddziału PFRON).

Warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2020 r.:

1) obszar A – do 165.000,00 zł (max. 35% kosztów realizacji) na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

2) obszar B – do 150.000,00 zł (max. 35% kosztów realizacji)na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

3) obszar C – do 34.000,00 zł (max 50% kosztów realizacji) na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

4) obszar D – na likwidację barier transportowych (do max.60% kosztów realizacji + 10 % wtz) :

- 90.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,

- 80.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,

- 270.000,00 zł dla autobusów;

5) obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu ( max. 20% kosztów  realizacji)

6) obszar F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

7) w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi ( max. 30% środków  otrzymanych algorytmem).

Zapraszamy do składania wniosków za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego  2020 roku.

Ubocznie  informujemy, że formularz  wniosku  będzie udostępniony na stronie internetowej  www.pcpr.wagrowiec.pl w pierwszej dekadzie stycznia b.r., a szczegółowe informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej Funduszu: www.pfron.org.plw zakładce/Programy i zadania PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami III 2020.

Sprawę w PCPR prowadzi i informacji udziela Pani Lucyna Ostapiuk (tel. 726 001 135), w przypadku nieobecności Pani Edyta Owczarzak (tel. 609 702 181).